Finsk klassisk massage

Massagetekniken som vi använder oss av vid våra behandlingar är finsk klassisk massage.
Det är en behaglig, terapeutisk och djupbehandlande form av massage. I denna teknik arbetar man längs med muskelfibrerna i stället för tvärsöver som är vanligt i den svenska klassiska massagetekniken.
Eftersom man använder en helt annan teknik i den finska massagen kommer man djupare ner i musklerna. Många upplever att den är hårdare och mer smärtsam men det ger ett bättre resultat. Självklart anpassas varje behandling efter dina problem eller behov.

Vi är även utbildade i avancerad / idrotts massage och triggerpunkter.
Dessa avancerade massagegrepp använder vi oss av vid behandling som kräver en särskild muskelbehandling till exempel vid ischias besvär. Massagen går djupt ner i muskelvävnaderna och tillämpar även tryck, längs och tvärgående massage.

SMARF

Anlita alltid en Massör med försäkringar godkända för yrket. Genom att vi är medlem i SMARF (Svenska Massage Akademins Riksförbund, www.smarf.seså tryggas du som kund att få proffessionell behandlande finsk massage.

Som medlem har vi Ansvarsförsäkring, Behandlingsskadeförsäkring och Rättskyddsförsäkring.