Varför massage på företaget

Vi ger en friskvårdsbehandling som både företaget och den anställde har nytta av. 

Behandlingen består av klassisk massage, med inriktning på rygg, nacke och axlar.


De positiva effekterna för företaget 

 • Frisk effektiv personal ger låg sjukfrånvaro
 • Ökad arbetsglädje och lönsamhet
 • Personalen känner sig omhändertagen och uppskattad

De positiva effekterna för den anställde

 • Motverkar stress och har en lugnade effekt på nervsystemet
 • Stärker immunförsvaret
 • Lindrar muskelvärk
 • Ökar cirkulationen i muskler, blodbanor och lymfsystem
 • Sänker blodtrycket
 • Löser upp spänningar i nacke/axlar
 • Ökad kroppskännedom som ofta leder till ett ökat motionsintresse och en sundare livsstil

Hur fungerar företagsmassage

 • Företaget ordnar ett rum på arbetsplatsen
 • Vi tillhandahåller massagebänk och all annan utrustning som behövs för behandlingen
 • Personalen bokar sig på bokningslistor som finns på företaget
 • Vi besöker er vid önskat antal gånger i månaden och vi ger personalen en 25 minuters behandling

Företagets investering

Förslag 1
 • 30 minuter av den anställdes arbetstid
 • företaget betalar massagebehandlingen
 • (dock minst 2 timmar debiteras/behandl.tillfälle)
Förslag 2
 • 30 minuter av den anställdes arbetstid
 • den anställde betalar själv massagebehandlingen
 Vi är öppna för andra förslag

 Som medlem i SMARF (Svenska Massage Akademins Riksförbund) har vi
Ansvarsförsäkring, Behandlingsskadeförsäkring och Rättsskyddsförsäkring.